CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Osoba do kontaktu

Monika Stojan
Monika Stojan
Dyrektor Projektu
tel. 42 636 12 59
e-mail:

dr inż. Karina Michalska

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna
Języki:angielski, niemiecki, polski

Profil

Absolwentka Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Doktor, specjalizujący się w tematyce pozyskiwania biogazu z biomasy wysokoenergetycznej przy zastosowaniu nowoczesnych metod przetwarzania. Stypendystka Projektu „Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów” i „Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego”, budująca i kształtująca swój dorobek naukowy w oparciu o udział w licznych konferencjach naukowych i wyjazdach studyjnych propagujących rozwój branży OZE. Wykonawca grantów badawczych z zakresu produkcji biogazu, autorka i współautorka wielu publikacji.

Aktualnie pełni funkcję Kierownika Laboratorium BioProcessLab w Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

CoCOATEX
Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłu włókienniczego

SUPERVALUE
Rozwiązanie problemu lokalnie dostępnych mokrych strumieni odpadowych (...)

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol)

Baza wiedzy

Artykuły
Prezentacje
Postery
Monografie
Aplikacje internetowe

Newsletter