CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Osoba do kontaktu

Monika Stojan
Monika Stojan
Dyrektor Projektu
tel. 42 636 12 59
e-mail:

O projekcie

Celem projektu Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych * jest ułatwienie przedsiębiorcom na terenie całej Polski dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług doradczych, niezbędnych z punktu widzenia prowadzenia działalności innowacyjnej. W ramach projektu świadczone będą usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym obejmujące:

  • Etap I usługi - audyt innowacyjności – identyfikacja możliwości rozwoju i potrzeb przedsiębiorcy w obszarze innowacji: produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych;
  • Etap II usługi - doradztwo we wdrożeniu innowacji – kompleksowe doradztwo, mające doprowadzić do wdrożenia w przedsiębiorstwie rozwiązań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane w I etapie usługi.

Projekt zakłada wsparcie 39 firm sektora MŚP, zainteresowanych wprowadzeniem innowacji w zakresie efektywności gospodarowania zasobami (eko-innowacje) w 3 branżach docelowych projektu: przetwórstwo przemysłowe, energetyka i budownictwo. Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Priorytetowo traktowane będą zgłoszenia firm z województw łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego.

Usługi oferowane w ramach projektu finansowane są z pomocy de minimis.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym”.

Zachęcamy do zgłoszeń, liczba dofinansowanej pomocy jest ograniczona.


* KSI - Krajowa Sieć Innowacji
   KSU - Krajowy System Usług

Newsletter