CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

HR Excellence in Research

 

 

Strategia HR dla Naukowców oraz Plan Działania

dla Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (CBI)

oparte na

Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Naukowców

CBI jest oddane utrzymaniu najwyższego poziomu badań, prac eksperymentalnych oraz wdrażania wyników badań. Podstawą tożsamości i sukcesów naszego Centrum są takie wartości jak innowacja, interdyscyplinarność, niezależność, przejrzystość, profesjonalizm, poświęcenie wobec jakości oraz rzetelność.

Dlatego też podpisanie deklaracji poparcia wobec zasad Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Naukowców było zarówno środkiem do celu, jakim jest wypełnianie misji Centrum, jak również wdrożeniem rekomendacji Komisji Europejskiej. CBI w pełni popiera potrzebę tworzenia atrakcyjnych warunków pracy, tak aby naukowcy zatrudnieni w Centrum byli zmotywowani do aktywnej pracy, tak w krajowym, jak i zagranicznym środowisku. Zdajemy sobie także sprawę, że Centrum postrzegane jest przez międzynarodową społeczność naukową jako strategiczny partner do współpracy i atrakcyjne miejsce pracy. Dlatego też CBI będzie mogło tworzyć nowe silne zespoły badawcze i korzystać z nowoczesnej infrastruktury badawczej celem poprawiania jakości badań i prac rozwojowych, a także podnosić międzynarodową konkurencyjność. Dzięki temu CBI wypełni swoją misję i wdroży swoją strategię rozwoju.

Działania podjęte do tej pory:

Proces wdrażania Strategii HR dla Naukowców (HRS4R) angażuje wszystkich w CBI. Zarządza nim osobiście Prezes, Dr Ewa Kochańska, kierując zespołem składającym się z przedstawicieli naukowców na wszystkich poziomach rozwoju kariery, a także personelu administracyjnego. Członkami zespołu są także:

  • Dr Karina Michalska, Kierownik Laboratorium Bioprocesowego,
  • Dr Andrzej Klimek, Adiunkt w Laboratorium Efektywności Energetycznej,
  • Katarzyna Korczak, doktorant,
  • Monika Stojan – Dyrektor Biura Zarządu.

Nie powołano oddzielnego Komitetu Nadzorczego ani Grupy Roboczej ds. Wdrożenia, jako że wyżej wymieniony zespół będzie odpowiedzialny także za nadzorowanie procesu i wdrażanie strategii.

We wrześniu 2016 r. wystosowaliśmy list poparcia dla Karty i Kodeksu. Po wstępnej analizie luk przeprowadzonej z udziałem naukowców CBI i opracowaniu pierwszej wersji planu działania, CBI złożyło wniosek do Komisji Europejskiej.

W lutym 2017 r. CBI otrzymało sporo użytecznych rekomendacji od zespołu EURAXESS Rights na temat tego, jak udoskonalić nasze podejście do procesu HRS4R.

W lipcu 2017 r. Komisja Europejska zaprosiła CBI do ponownego złożenia wniosku przed końcem marca 2018 r.

Pomiędzy październikiem 2017 r. a lutym 2018 r., bazując na informacji zwrotnej otrzymanej od Komisji Europejskiej w sprawozdaniu konsensualnym aby ponownie zbadać luki i uaktualnić Plan Działania, zespół przeprowadził pogłębione wywiady z przedstawicielami środowiska naukowego CBI na wszystkich poziomach rozwoju kariery.

W marcu 2018 r. CBI ponowiło swój list wyrażający zaangażowanie we wdrażanie Karty i Kodeksu wg. "Wzmocnionego Procesu KE". 27 marca 2018 r. Komisja Europejska zapoznała się z listem wyrażającym nasze ponowne zaangażowanie.

Konsultacje ze wszystkimi naukowcami w CBI zakończyły się wspólnymi warsztatami 20 marca 2018 r., które miały na celu przegląd opinii wszystkich pracowników Centrum. Uczestniczył w nich cały personel, tak aby ich wpływ na tworzenie Strategii był jak największy. Podczas warsztatów szczegółowo omówiono wszystkich 40 punktów Kodeksu i Karty, a wszyscy uczestnicy (frekwencja wyniosła 70% całości personelu) otrzymali szansę aby wskazać obszary do poprawy w ramach bieżącej praktyki HR-owej CBI. Ponadto wszyscy pracownicy, zarówno obecni jak nieobecni na warsztatach, mogli zgłaszać swoje pomysły na poprawę drogą e-mailową.

30 marca 2018 uaktualniony wniosek (wraz ze zaktualizowaną Analizą Luk oraz Strategią HR i Planem Działania dla Naukowców) zostały ponownie przesłane do Komisji Europejskiej.

W dniu 21 sierpnia 2018 Komisja Europejska nadała CBI logo "HR Excellence in Research".

Działania do podjęcia:

Dalsze działania w zakresie wdrożenia zasad HRS4R w ciągu następnych dwóch lat (2018-2019) zostały zostały wyszczególnione w naszej Strategii HR i Planie Działania dla Naukowców.

Dalsze informacje:

  1. Europejska Karta Naukowca oraz Kodeks Postępowania przy Rekrutacji Naukowców
  2. EURAXESS

 

 

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter