CBI Pro-Akademia

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol)

Data rozpoczęcia:2018-11-01
Data zakończenia:2022-04-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, środki prywatne
Cel projektu:Wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy poprzez wytwarzanie nowych katod oraz wykorzystanie techniki druku 3D do wytworzenia reaktora MEBR mogącego przekształcić CO2 w metan i/lub w etanol.

O projekcie

Projekt  „Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach - BioElectroCathode”  miał na celu wprowadzenie innowacji w biokatalizie procesów bioelektrosyntezy poprzez:

  1. wytwarzanie nowych katod,
  2. wykorzystanie techniki druku 3D do wytworzenia reaktora MEBR mogącego przekształcić CO2 w CH4 i/lub w etanol. 

Rezultaty projektu BioElectroCathode pomogą rozwiązać trzy główne problemy współczesnych systemów energetycznych, związane z magazynowaniem energii, stabilnością sieci i emisją CO2.

Projekt był realizowany w następującym partnerstwie:

  1. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (Polska)
  2. OMNI3D Sp. z o.o.  (Polska)
  3. Cypryjski Uniwersytet Technologiczny (Cypr)
  4. ENERES CPM Ltd (Cypr).

 

BAZA FILAMENTÓW

 

Eksperci

Aleksander Kochański

Aleksander Kochański

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

ENERES CPM Ltd

ENERES CPM Ltd

OMNI3D Sp. z o.o.

OMNI3D Sp. z o.o.

Politechnika Cypryjska

Politechnika Cypryjska

lista projektów