CBI Pro-Akademia

Wpływ przemysłu mleczarskiego na środowisko. Standardowe metody zagospodarowania odpadów i ścieków poprodukcyjnych

Data dodania: 2015-01-07
Typ: Artykuły
Języki: polski

Autor/Autorzy

Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Anna Pazera

Anna Pazera

View more

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące produkcji zakładów mleczarskich ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzanych przez nie strumieni odpadowych: odpadów organicznych oraz ścieków. Szczególną uwagę poświęcono sposobom postępowania z tymi strumieniami odpadowymi. Przedstawiono tradycyjne sposoby zagospodarowania serwatki poprzez różne sposoby jej recyklingu oraz zagadnienia oczyszczania ścieków z zakładów mleczarskich w różnych układach technologicznych.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter