CBI Pro-Akademia

Werbalny model bilansowania energii i dwutlenku węgla w produkcji i wykorzystywaniu biopaliw

Data dodania: 2015-01-07
Typ: Artykuły

Autor/Autorzy

Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Anna Pazera

Anna Pazera

View more

Abstrakt

W niniejszej pracy przedstawiona została koncepcja modelu dla narzędzia obliczeniowego służącego bilansowaniu energii i dwutlenku węgla dla produkcji i wykorzystywania biopaliw. Model ten oparty jest na koncepcji analizy cyklu życia i obejmuje wszystkie etapy procesów wytwarzania i przetwarzania surowców na biopaliwa oraz uzyskiwania z nich energii. Celem modelu i narzędzia obliczeniowego jest wykazanie, czy biopaliwo wytworzone w danym szeregu procesów jednostkowych może być nazwane odnawialnym źródłem energii w pełnym tego słowa znaczeniu oraz czy jego produkcja i wykorzystanie jest przez to sensowne z energetycznego punktu widzenia.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter