CBI Pro-Akademia

Innowacyjne rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów na cele energetyczne dla przemysłu mleczarskiego

Data dodania: 2014-01-01
Obszar tematyczny: Biogaz, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii
Typ: Monografie
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Marcin Bizukojć

Marcin Bizukojć

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Mieczysław Grzesik

Mieczysław Grzesik

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych

View more
Karina Michalska

Karina Michalska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Jarosław Milewski

Jarosław Milewski

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Anna Pazera

Anna Pazera

View more
Wiktor Pszczółkowski

Wiktor Pszczółkowski

View more
Zdzisława Beata Romanowska-Duda

Zdzisława Beata Romanowska-Duda

View more
Maciej Sibiński

Maciej Sibiński

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Wojciech Wolf

Wojciech Wolf

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Abstrakt

Monografia jest rezultatem kilkuletniej pracy zespołu specjalistów z różnych dziedzin nauki: nauk technicznych, biologicznych oraz społeczno-ekonomicznych. Zaprezentowano w niej problematykę rozwoju mikro-technologii produkcji biogazu z wykorzystaniem odpadów biodegradowalnych, powstających w średniej wielkości przedsiębiorstwie mleczarskim. Prezentowana koncepcja opiera się na innowacyjnym połączeniu technologii produkcji biogazu w mikroskali pojedynczego przedsiębiorstwa mleczarskiego. Koncepcja jest oparta na zastosowaniu reaktora biogazowego, wkomponowanego w linię produkcyjną przedsiębiorstwa oraz ogniwa paliwowego, zasilanego metanem, przy jednoczesnym wykorzystaniu hybrydowych urządzeń optoelektronicznych. Dopełnieniem rozwiązań technicznych i procesowych, jest biologiczny system oczyszczania ścieków mleczarskich, wykorzystujący makrofity o właściwościach fitoremediacyjnych. Opisana problematyka zagospodarowania odpadów mleczarskich na cele energetyczne może być przykładem innowacyjnych rozwiązań biotechnologicznych. Stanowić też ona może innowację organizacyjną i marketingową, nie tylko w odniesieniu do średnich i małych przedsiębiorstw mleczarskich, ale i rolno-spożywczych.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: przemysł mleczarski, biogaz, mleczarnie, odpady

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter