CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Osoba do kontaktu

Monika Stojan
Monika Stojan
Dyrektor Projektu
tel. 42 636 12 59
e-mail:

Doradztwo we wdrożeniu innowacji

Doradztwo we wdrażaniu innowacji (etap II usługi) - służy rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi), procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inny podmiot. Drugi etap składa się z wybranych niżej wymienionych komponentów (przy uwzględnieniu maksymalnej dotacji przypadającej na każde Przedsiębiorstwo):

 • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju;
 • Uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju;
 • Opracowanie szczegółowego modelu finansowego;
 • Analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego;
 • Identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii;
 • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii;
 • Wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej;
 • Przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii;
 • Wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii;
 • Końcowa weryfikacja kształtu umowy;
 • Wsparcie w przygotowaniu umowy;
 • Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia;
 • Analiza ryzyka wdrożenia;
 • Wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania;
 • Wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania;
 • Analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne;
 • Wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich;
 • Stworzenie systemu motywacyjnego;
 • Wsparcie zarządzania własnością intelektualną;
 • Przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną;

Koszt usługi:

 • Doradztwo we wdrażaniu innowacji finansowane jest w 85% w ramach pomocy de minimis, pozostałe 15% (8 250 zł netto) pokrywa Przedsiębiorca.

Newsletter