CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Akredytacje i certyfikaty

Komisja Europejska przyznała CBI Pro-Akademia prestiżowe logo „HR Excellence in Research”. Dołączyliśmy do elitarnego grona 412 instytucji naukowych w całej UE, którym nadano to wyróżnienie (wg stanu na 22/08/2018).

Korzyści dla CBI Pro-Akademia wynikające z posiadania logo HR:

  • prestiż i wyróżnienie dla CBI Pro-Akademia jako instytucji stwarzającej naukowcom najlepsze warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej (B+R), zgodne z europejskimi standardami;
  • wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w Centrum, stwarzającym przyjazne środowisko pracy naukowej i respektującym transparentne zasady przy rekrutacji pracowników;
  • prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

CBI Pro-Akademia jest jednostką naukową zarejestrowaną w Bazie Nauki POLON, prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEN). Zgodnie z decyzją MEN nr 63/209/2022 z dn. 21.07.2022 posiadamy również przyznaną kategorię naukową B+ w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

 

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wydany przez PCC-Cert, potwierdzający spełnienie wymagań normy

PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie:

  • projektowanie i świadczenie usług badawczych,
  • świadczenie usług szkoleniowych,
  • świadczenie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw z numerem 05/13/2007/201 w zakresie usług:

  • informacyjnych,
  • szkoleniowych,
  • doradczych o charakterze ogólnym,
  • doradczych o charakterze proinnowacyjnym.

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Status Organizacji Pożytku Publicznego w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 05.01.2021 r., CBI Pro-Akademia jest jednostką naukową zatwierdzoną na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. Wg stanu na dzień wydania decyzji, status ten uzyskały 4 jednostki naukowe w województwie łódzkim: Instytut Biologii Medycznej PAN, Uniwersytet Łódzki, Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki” oraz Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.