CBI Pro-Akademia

Effect of dilute acid pretreatment of different energy crops on their enzimatic hydrolisis

Data dodania: 2015-01-26
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Karina Michalska

Karina Michalska

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more

Newsletter