CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Osoba do kontaktu

Monika Stojan
Monika Stojan
Dyrektor Projektu
tel. 42 636 12 59
e-mail:

Audyt innowacyjności

Audyt innowacyjności (etap I usługi) polega na ocenie potencjału i potrzeb Przedsiębiorstwa w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Pełen zakres audytu innowacyjności składa się z poniższych komponentów obowiązkowych:

 • Analiza możliwości zaspokojenia potrzeby zgłoszonej przez przedsiębiorcę;
 • Analiza pozycji rynkowej;
 • Analiza modelu biznesowego;
 • Analiza finansowa;
 • Analiza organizacji i zarządzania;
 • Analiza dojrzałości technologicznej.


oraz kilku komponentów dodatkowych (do wyboru, przy uwzględnieniu maksymalnej dotacji przypadającej na każde przedsiębiorstwo):

 • Rozszerzona analiza pozycji rynkowej;
 • Rozszerzona analiza modelu biznesowego;
 • Rozszerzona analiza finansowa;
 • Rozszerzona analiza organizacji i zarządzania;
 • Rozszerzona analiza dojrzałości technologicznej;
 • Analiza zarządzania zasobami ludzkimi;
 • Analiza innowacyjności produktowo – marketingowej.


Koszt usługi audytu innowacyjności:

 • W przypadku realizacji tylko i wyłącznie etapu I usługi jest ona finansowana w 90% w ramach pomocy de minimis, pozostałe 10% (1 300 zł netto) pokrywa Przedsiębiorca.
 • W przypadku realizacji etapu I i II usługi audyt innowacyjności jest finansowany w 100% w ramach pomocy de minimis.
   

Newsletter