CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr Ewa Kochańska

Obszar naukowy:Nauki ścisłe i przyrodnicze, Nauki społeczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Informatyka, Ekonomia i finanse
Języki:angielski, polski, rosyjski

Profil

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego (specjalizacja: cybernetyka ekonomiczna). Ekspert w zakresie transferu technologii i współpracy nauki i gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i energetyki. Kierowała kilkudziesięcioma krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi i doradczymi. Od 1996 r. pełni funkcję Prezesa Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia. Pełniła funkcje eksperckie w polskich, niemieckich i europejskich instytucjach naukowych i publicznych, takich jak: 

 • Komisja Europejska - ewaluator projektów badawczych w ramach FP7 i Horyzont 2020,
 • Niemiecka Agencja Kosmiczna (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) - ekspert ds. oceny międzynarodowych projektów naukowo-badawczych,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - ekspert ds. oceny międzynarodowych projektów naukowo-badawczych,
 • Ministerstwo Gospodarki - ekspert w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - ekspert ds. oceny projektów naukowo-badawczych,
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Promotor Projektów Innowacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • Uniwersytet Warszawski.

Brała także aktywny udział w pracach międzynarodowych i krajowych gremiów eksperckich:

 • Grupa Doradcza Komisji Europejskiej ds. Programu Horyzont 2020 w zakresie wyzwania 5: Zmiany klimatu, ochrona środowiska i surowce naturalne
 • Civil Society Forum w ramach Partnerstwa Wschodniego przy Komisji Europejskiej,
 • Europejskie Stowarzyszenie Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych,
 • Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013,
 • Naukowa Rada Programowa ds. Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020,
 • Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego,
 • Rada Programowa Marki Łódzkie Energetyczne.

Zainteresowania naukowe:

 • transfer technologii,
 • eko-innowacje,
 • międzynarodowy transfer wiedzy,
 • odnawialne źródła energii.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla Regionu - Polsko-Norweskie Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Bioenergetycznego Województwa Łódzkiego

Determinanty rozwoju współpracy międzynarodowej beneficjentów funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Polsko-norweskie partnerstwo na rzecz rozwoju edukacji ekologicznej osób dorosłych

Ocena wdrożenia polityk horyzontalnych w ramach RPO WO 2007-2013

Wartość dodana EWT dla rozwoju regionalnego Polski w kontekście planowania polityki spójności

Bioenergia dla Regionu - Manager Energetyki Odnawialnej

Polsko-niemiecki Dialog Klastrów II - Fotowoltaika

Developing Business Opportunities with Indian Energy Companies

Promocja wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i możliwości wykorzystania dobrych praktyk zagranicznych

Szkolenia z zakresu zarządzania środowiskiem

Regionalne Koncepcje Energetyczne w Basenie Morza Bałtyckiego

Borsa Ambiente & Energia

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Usługa pilotażowa w zakresie ochrony środowiska

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Opracowanie wstępnych założeń koncepcyjnych dla budynku pasywnego przeznaczonego na nową siedzibę WFOŚiGW w Łodzi

PRESOURCE
Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Naukowcy dla gospodarki województwa łódzkiego

Budowa Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Inteligentne Tekstylia dla Regionu Łódzkiego

Łódzkie Energetyczne

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Doradztwo indywidualne dla MŚP w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”

Step by step commitments for energy savings

Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

nZEB Ready
Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków
o niemal zerowym zużyciu energii

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Członek zespołów projektowych

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Baza wiedzy

Artykuły
Postery
Raporty
Pozostałe
Monografie
Prezentacje