CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Wydawnictwo

Wydawnictwo Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest obecne na polskim rynku wydawniczym od 1996 roku. Specjalizuje się w wydawaniu monografii naukowych poświęconych tematyce innowacji produktowych, usługowych, organizacyjnych, procesowych i marketingowych, zwłaszcza w następujących obszarach:

  • Innowacje w gospodarce niskoemisyjnej, w tym energetyce odnawialnej, budownictwie energooszczędnym, zrównoważonym transporcie;
  • Sieci innowacyjne, w tym klastry i platformy technologiczne;
  • Innowacje w sektorze usług, np. turystyce, medycynie;
  • Transfer technologii;
  • Innowacje społeczne.