CBI Pro-Akademia

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Data rozpoczęcia:2014-05-01
Data zakończenia:2015-08-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Inwestycje, Publikacje
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem projektu był rozwój i kompleksowe wsparcie jednego z wiodących ośrodków transferu technologii w regionie łódzkim - Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia.

O projekcie

Projekt składał się z trzech zasadniczych komponentów:

  1. budowa nowoczesnego, niskoenergetycznego, zaawansowanego technologicznie budynku, opierającego się na autorskich rozwiązaniach technicznych, wypracowanych przez polskich naukowców i inżynierów, a przede wszystkim przyjaznego środowisku. Obiekt jest wykorzystywany przez Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia w Łodzi na cele realizacji usług otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw województwa łódzkiego. Budynek jest nowoczesnym i nowatorskim rozwiązaniem urbanistyczno-architektonicznym, pełniącym funkcje edukacyjne i demonstracyjne. W budynku zostały ulokowane pomieszczenia biurowe, konferencyjne i administracyjne, niezbędne dla świadczenia usług proinnowacyjnych, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych CBI Pro-Akademia.
  2. zakup urządzeń OZE, stanowiących integralną część wybudowanego budynku
  3. ekspertyzy i opracowania analityczne tworzące ramy funkcjonalne zintegrowanego systemu transferu technologii, łączącego prowadzenie baz danych, coaching, kojarzenie partnerów, wyszukiwanie projektów do wsparcia, poszukiwanie rynków zbytu dla produktów wytwarzanych w ośrodku, szacowanie kosztów wdrożenia danego projektu do produkcji przez przedsiębiorcę, ocenę wartości rynkowej wyników prac B+R.

Projekt realizowany był w ramach Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter