CBI Pro-Akademia

Doradztwo indywidualne dla MŚP w ramach projektu „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”

Data rozpoczęcia:2015-01-01
Data zakończenia:2015-09-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:budżet RP, Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:przeprowadzenia doradztwa indywidualnego na potrzeby mikroprzedsiębiorstw biorących udział w Projekcie „MAP-iT Planowanie strategii wzrostu młodych ambitnych przedsiębiorstw”

O projekcie

MAPIT to program szkoleniowo-badawczy, który pomaga mikroprzedsiębiorcom / startup'om z branż wysokich technologii efektywniej zarządzać swoim rozwojem. Celem programu jest pomoc młodym firmom/startup'om w przejściu od fazy mikroprzedsiębiorcy do tzw. "gazel" biznesu - stabilnych kreatorów miejsc pracy. 

Uczestnicy wspierani będą w 3 etapach:

  • Diagnostyka: Analiza stadium w jakim znajduje się firma oraz diagnoza potrzeb przy pomocy narzędzia on-line. Diagnostyka pozwoli na ocenę przedsiębiorstwa w 4 obszarach tzw. 4M: Market – dostosowanie oferty rynkowej, Management – zarządzanie, Money – dostęp do finansowania, Model – skalowanie, przewaga konkurencyjna.
  • E-learning: Realizacja szkoleń w oparciu o diagnozę. Uczestnicy skorzystają z wybranych szkoleń e-learning.
  • Consulting: Konsultacje będą składały się z dwóch części: Przygotowanie – właściciel firmy wraz z ekspertem ustalą szczegółowy plan prac, a następnie wypracują Strategię Wzrostu, Wdrożenie – ekspert będzie wspierał właściciela firmy we wdrożeniu przygotowanej Strategii Wzrostu.

Eksperci

Beata Gotwald-Feja

Beata Gotwald-Feja

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Sławomir Milczarek

Sławomir Milczarek

View more

Zamawiający

Pracodawcy RP

Pracodawcy RP

lista projektów