CBI Pro-Akademia

Determinanty wykorzystania dobrych praktyk hiszpańskich w zakresie wdrażania otwartych innowacji przez polskie firmy

Data dodania: 2013-10-01
Typ: Artykuły
Języki: polski, angielski

Autor/Autorzy

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych

View more

Abstrakt

W artykule została przeprowadzona analiza porównawcza systemu wspierania innowacji w Polsce i Hiszpanii oraz odniesienia do kwestii innowacyjności sektora tekstyliów, odzieżownictwa i włókiennictwa w Polsce. Spo-­‐ rządzono listę rekomendacji dla firm tekstylnych, odzieżowych i włókienniczych z regionu łódzkiego, bazując na doświadczeniach hiszpańskich oraz idei Otwartych Innowacji. Artykuł analizuję tezę, że idea open innovation, przedsiębiorczość społeczna, zachęty do kreatywności i interdyscyplinarności w dużo większym stopniu decydu-­‐ ją o sukcesie gospodarczym niż posiadane zasoby kapitałowe, czy surowce naturalne.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: innowacyjność, branża tekstylna i odzieżowa, gospodarka hiszpanii, otwarte innowacje

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter