CBI Pro-Akademia

Model współpracy między klastrem Bioenergia dla Regionu i siecią kompetencji deENet

Data dodania: 2013-04-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych

View more
Monika Staniszewska

Monika Staniszewska

View more

Abstrakt

Model współpracy między klastra Bioenergia dla Regionu i siecią kompetencji deENet został opracowanyna podstawie informacji zebranych w ciągu wielu lat doświadczeń zdobytych podczas członków sieci deENet i Klastra Bioenergia dla Regionu. Model uwzględnia różne aspekty współpracy: badawcze, koncentrujące się na zagadnieniach związanych z odnawialnymi źródłami energii, organizacyjne i logistyczne, kulturowe i finansowe. Ponadto, model jest osadzony w istniejących przepisach prawa: europejskich, wspólnych dla obu sieci, jak również z obowiązującymi przepisami w Polsce i Niemczech. Model systematyzuje relacje między głównymi rodzajami powiązań i połączeń między członkami i przedstawia zestaw narzędzi i metod, które można wykorzystać do efektywnego i skutecznego budowania pozytywnych relacji między uczestnikami współpracy.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: międzynarodowa współpraca klastrów, klaster bioenergia dla regionu, sieci kompetencji deenet, polskoniemiecka współpraca

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter