CBI Pro-Akademia

Analiza rozwoju innowacji technologicznych w kontekście międzynarodowej współpracy nauki i gospodarki

Data dodania: 2012-04-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dziedzina nauk społecznych

View more

Abstrakt

Artykuł jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie czy i jak współpraca międzynarodowa przyczynia się do rozwoju innowacji technologicznych, których celem już na etapie prac badawczo-rozwojowych jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów. Dokonano analizy uwarunkowań dla rozwoju innowacji technologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu współpracy nauki i gospodarki, również międzynarodowych badań pro-innowacyjnych, podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Pokazano ciekawe trendy w finansowaniu prac B+R w przedsiębiorstwach przez podmioty zagraniczne, programy rządowe i międzynarodowe organizacje. Zwrócono uwagę na wzrost znaczenia dla podnoszenia innowacyjności powiązań kooperacyjnych czyli branżowych klastrów środowiska międzynarodowego, będącego źródłem synergii korzyści. Autorka zwraca uwagę, że szczególna rola w promowaniu idei open innovation i zauważalna integracja wysiłków środowiska B+R, zarówno w sektorze nauki jak i w biznesie, przypada obecnie zespołom naukowobadawczym, poszukującym nowych rozwiązań technologicznych w obszarach środowiskowych, szeroko rozumianej energetyce odnawialnej, zrównoważonym transporcie i technologiach ograniczających emisję.

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter