CBI Pro-Akademia

Borsa Ambiente & Energia

Data rozpoczęcia:2010-11-01
Data zakończenia:2010-11-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza, Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Cel projektu:Celem inicjatywy była promocja kontaktów biznesowych między członkami klastra Bioenergia dla Regionu i piemonckimi firmami poprzez serię warsztatów i indywidualnych spotkań B2B.

O projekcie

Sektor gospodarczy, powiązany z ochroną środowiska i energetyką odnawialną rozwija się we Włoszech bardzo dynamicznie: w regionie Piemontu znajduje zatrudnienie w eko-sektorze około 35 tys. osób, 40% firm z tej grupy osiąga przychody roczne powyżej 1 mln Euro, 30% - powyżej 1,5 mln Euro, 18% - powyżej 10 mln Euro, a 10% dużych przedsiębiorstw ma przychody powyżej 25 mln Euro. O dynamice sektora może świadczyć fakt, że w ciągu ostatnich 3 lat ich sprzedaż wzrosła średnio o 53%. Spośród omawianej grupy przedsiębiorstw 73% deklaruje koncentrowanie się na działalności powiązanej z ochroną środowiska i upatruje w niej perspektyw rozwojowych dla swoich firm.

Inicjatywa "Borsa Ambiente & Energia" przewidywała zaproszenie do Turynu 18-20 operatorów z różnych krajów (w tym 1 z Polski) w celu organizacji workshopu, w którym obok zaproszonych firm udział wzięły firmy piemonckie.

Klaster Bioenergia dla Regionu miał możliwość spotkania się z 15 firmami włoskimi. Wyniki projektu zostały zebrane w raporcie.

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism

Piemonte Agency for Investments, Export and Tourism

lista projektów