CBI Pro-Akademia

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Data rozpoczęcia:2012-04-02
Data zakończenia:2012-08-02
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Cel projektu:Celem projektu jest opracowanie kompleksowych analiz eko-energetycznych dla pięciu gmin województwa świętokrzyskiego.

O projekcie

Analizy eko-energetyczne CBI Pro-Akademia dotyczyły pięciu gmin województwa świętokrzyskiego. Zakres prac obejmował m.in. diagnozę aktualnego wykorzystania zasobów energetyki odnawialnej w gminach oraz badanie potencjału rozwoju energetyki odnawialnej.

Analizy zostały zrealizowane w ramach projektu "Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny". Projekt miał na celu zbudowanie platformy współpracy ponadregionalnej z zakresu szeroko rozumianego poszanowania energii, a w szczególności promocję, wdrażanie i upowszechnianie na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym celów nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Projekt był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.4 „Promocja i współpraca", Komponent: Współpraca, Obszar: Tworzenie i rozwój klastrów. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć tutaj. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Eksperci

Marcin Dudojć

Marcin Dudojć

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more

Zamawiający

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

lista projektów