CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Marcin Dudojć

Profil

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. projektów innowacyjnych CBI Pro-Akademia.

Ekspert w projektach

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

TeDS4BEE - Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Prószków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

Członek zespołów projektowych

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej MŚP

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Łódzkie Energetyczne

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

TeDS4BEE - Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Wizyty studyjne w ramach przyjętych strategii współpracy bilateralnej dla Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter