CBI Pro-Akademia

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Data rozpoczęcia:2013-08-23
Data zakończenia:2013-11-26
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Cel projektu:Celem projektu było wykonanie analiz dotyczących sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

O projekcie

Opracowanie CBI Pro-Akademia obejmowało m.in. oszacowanie oszczędności energii pierwotnej i finalnej osiągniętych i planowanych na rok 2020 (zgodnie dyrektywą 2012/27/UE). Przeanalizowane zostały środki poprawy efektywności energetycznej – stosowane przez instytucje publiczne, systemy kwalifikacji, akredytacji i certyfikacji, a także usługi energetyczne i inne środki efektywności końcowego wykorzystania energii, w tym w sektorze przemysłu i transportu. Nasi eksperci dokonali także szczegółowej analizy i oceny wykonania Drugiego Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej (KPDEE) 2011.

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii w poszczególnych sektorach gospodarki.

Krajowy Plan Działań przedstawia również informacje o postępie w realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią i podjętych działaniach mających na celu usuniecie przeszkód w realizacji tego celu. Cel ten wyznacza uzyskanie do 2016 roku oszczędności energii finalnej, w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku (tj. 53452 GWh oszczędności energii do 2016 roku).

Eksperci

Stanisław Aleksandrow

Stanisław Aleksandrow

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Marek Sikora

Marek Sikora

View more

Zamawiający

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki

lista projektów