CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Monika Staniszewska

Profil

Doktorantka na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na Uniwersytecie Łódzkim, ekspert ds. projektów szkoleniowych i doradczych CBI Pro-Akademia realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ekspert w projektach

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Członek zespołów projektowych

Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w woj. podkarpackim (projekty konkursowe)

Bioenergia dla Regionu - Badanie Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje absolwentów uczelni wyższych Mazowsza wchodzących na rynek pracy

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

Łódzkie Energetyczne

Rozwój współpracy transregionalnej i transgranicznej w zakresie innowacji

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego