CBI Pro-Akademia

Bioenergia dla Regionu - rozwój sieci współpracy między nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii

Data rozpoczęcia:2011-07-01
Data zakończenia:2012-10-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:,
Cel projektu:Projekt miał na celu zintensyfikowanie transferu wiedzy pomiędzy nauką i gospodarką w obszarze odnawialnych źródeł energii dzięki współpracy pomiędzy sieciami: klastrem Bioenergia dla Regionu (PL) oraz deENet (DE) oraz poszczególnymi członkami sieci.

O projekcie

Niemieckim partnerem projektu była sieć deENet działająca w Hesji, regionie położonym w centrum Niemiec, podobnym w historii gospodarczej do WŁ (upadający przemysł wiodący, konieczność poszukiwania nowego profilu, zbliżone prognozy rozwoju, centralna lokalizacja w kraju). Region dawnego przemysłu maszynowego dziś intensywnie rozwija odnawialne źródła energii.

Członkami sieci deENet jest 99 podmiotów, w tym uczelnie, przedsiębiorstwa i samorządy lokalne. Główne zadania sieci deENet:

  • zdecentralizowane technologie dostaw energii,
  • optymalizacja projektowania i budowa energooszczędnych procesów przemysłowych i zrównoważonych koncepcji dostaw energii opartej o OZE.

 

Projekt "Bioenergia dla Regionu", realizowany we współpracy z niemieckimi firmami i instytucjami naukowymi obejmował:
1. Przeprowadzenie badań w Hesji w celu zdefiniowania stosowanego modelu współpracy nauki i gospodarki,
2. Przeprowadzenie badań na terenie woj. łódzkiego w celu zdefiniowania kluczowych warunków, które determinują efektywność transferu wiedzy,
3. Zwiększenie wiedzy na temat funkcjonowania sieci współpracy nauki i gospodarki w dziedzinie OZE Niemczech,
4. Zintensyfikowanie transferu wiedzy pomiędzy nauką i gospodarką dzięki platformie współpracy nauki i gospodarki,
5. Nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy sieciami: klastrem Bioenergia dla Regionu i deENet i poszczególnymi członkami sieci,
6. Dostarczenie narzędzia informatycznego – interaktywnej platformy internetowej, która umożliwi wymianę informacji między nauką i gospodarką w obszarze rozwoju OZE.
 

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

deENet Centrum Kompetencji Rozproszonych Technologii Energetycznych

lista projektów