CBI Pro-Akademia

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

Data rozpoczęcia:2013-02-01
Data zakończenia:2014-07-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Doradztwo, Szkolenia
Zasięg projektu - kraj:, ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Społeczny
Cel projektu:Celem projektu było zwiększenie zdolności adaptacyjnych do zmian gospodarczych przez 160 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw branży tekstylno-odzieżowej z województwa łódzkiego poprzez opracowanie strategii zmiany profilu działalności.

O projekcie

W ramach projektu firmy korzystały z pomocy zespołu ekspertów, którzy po zidentyfikowaniu problemów firmy oraz ocenie jej potencjału przygotowywali INDYWIDUALNE STRATEGIE ZMIANY PROFILU DZIAŁALNOŚCI.

Każda firma miała przygotowaną INDYWIDUALNĄ STRATEGIĘ ZMIANY PROFILU DZIAŁALNOŚCI składającą się ze strategii cząstkowych opracowanych przez poszczególnych doradców.

Proces tworzenia INDYWIDUALNEJ STRATEGII ZMIANY PROFILU DZIAŁALNOŚCI składał sie z nastepujących etapów:

 1. Spotkanie wstępne firmy z grupą wybranych doradców - podczas rozmowy firma zlecała każdemu z wybranych doradców przygotowanie strategii cząstkowej w ściśle zadanym obszarze, każdy z doradców oceniał, ile potrzebuje czasu na zrealizowanie zadanego zakresu. Przykładowe zakresy doradztwa to:
 • finansowy
 • marketingowy, np.: projekt sklepu on-line, program lojalnościowy
 • technologiczny, np.: zastosowanie nowych surowców do produkcji dzianin, wstępny projekt instalacji fotowoltaicznej
 • produktowy: projekt kolekcji
 • prawny, np.: wzór umowy dystrybucyjnej, regulamin sklepu internetowego
 • handlowy, np.: polityka handlowa, projekty dokumentów hadndlkowych, sytemy motywacji handlowców.
 1. Opracowanie i przekazanie strategii firmie przez poszczególnych doradców - firma potwierdzała przyjęcie zrealizowanego dzieła poprzez podpisanie protokołu odbioru oraz wystawienie danemu doradcy oceny.
 2. Wprowadzenie nowego PKD przez firmę do właściwego rejestru.

 

W ramach projektu zorganizowane były także szkolenia i warsztaty na temat:

 • form organizacji produkcji i e-handlu;
 • nowoczesnych technologii;
 • finansowania zmian profilu przedsiębiorstwa.

Każdy cykl szkoleniowo-doradczy był podsumowany w ramach zagranicznych szkoleń wyjazdowych do Mediolanu i Barcelony.

 


Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Marcin Bajda

Marcin Bajda

View more
Aleksy Banasiak

Aleksy Banasiak

View more
Agnieszka Bączyk

Agnieszka Bączyk

View more
Kazimierz Brzeszczyński

Kazimierz Brzeszczyński

View more
Katarzyna Caban-Piaskowska

Katarzyna Caban-Piaskowska

View more
Adam Derdzikowski

Adam Derdzikowski

View more
Maria Drożdżyk

Maria Drożdżyk

View more
Piotr Dudowicz

Piotr Dudowicz

View more
Katarzyna Dziedziczak

Katarzyna Dziedziczak

View more
Aleksandra Falana

Aleksandra Falana

View more
Tadeusz Fraczek

Tadeusz Fraczek

View more
Witold Franczak

Witold Franczak

View more
Beata Gotwald-Feja

Beata Gotwald-Feja

View more
Małgorzata Grzegorczyk

Małgorzata Grzegorczyk

View more
Adam Jasiński

Adam Jasiński

View more
Piotr Jędrzejczak

Piotr Jędrzejczak

View more
Mateusz Karolak

Mateusz Karolak

View more
Ewa Kochańska

Ewa Kochańska

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Juliusz Marszałek

Juliusz Marszałek

View more
Elżbieta Mielicka

Elżbieta Mielicka

View more
Zbigniew Mikołajczyk

Zbigniew Mikołajczyk

View more
Sławomir Milczarek

Sławomir Milczarek

View more
Paulina Nawrot

Paulina Nawrot

View more
Katarzyna Oleszczyk

Katarzyna Oleszczyk

View more
Michał Peksa

Michał Peksa

View more
Maciej Sibiński

Maciej Sibiński

View more
Marek Sikora

Marek Sikora

View more
Edyta Sroczyńska

Edyta Sroczyńska

View more
Magdalena Staszczyk

Magdalena Staszczyk

View more
Łukasz Szafrański

Łukasz Szafrański

View more
Diana Szawłowska

Diana Szawłowska

View more
Dorota Szykulska-Paprocka

Dorota Szykulska-Paprocka

View more
Sylwia Walczak

Sylwia Walczak

View more
Paulina Wiśniewska-Matysiak

Paulina Wiśniewska-Matysiak

View more
Agata Wojtkiewicz-Lewandowska

Agata Wojtkiewicz-Lewandowska

View more
Mariusz Woźniakowski

Mariusz Woźniakowski

View more
Danuta Załęcka-Banasiak

Danuta Załęcka-Banasiak

View more

Zamawiający

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Partnerzy

CETEMMSA

CETEMMSA

Iniciativas Innovadoras

Iniciativas Innovadoras

lista projektów