CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr Marcin Dudojć

Profil

Absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. projektów innowacyjnych CBI Pro-Akademia.

Ekspert w projektach

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Prószków

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

Członek zespołów projektowych

Analizy eko-energetyczne dla gmin województwa świętokrzyskiego

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Efektywność działań administracji publicznej w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej MŚP

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

InfoPro - Open Information processing within Innovation Networks

Łódzkie Energetyczne

Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą dla Subregionu Sierpeckiego

Program wsparcia dla samorządów w obszarze zarządzania zasobami naturalnymi

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Wizyty studyjne w ramach przyjętych strategii współpracy bilateralnej dla Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04

Współczesne uwarunkowania transferu technologii z jednostek sfery B+R do przedsiębiorstw

Newsletter