CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

Katarzyna Woźniak

Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk społecznych
Dyscyplina naukowa:Nauki o zarządzaniu i jakości, Pedagogika
Języki:angielski, polski

Profil

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w zagadnieniach rozwoju regionalnego oraz zarządzania innowacjami. W Zespole CBI Pro-Akademia od 2014 roku.

Ekspert w projektach

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

BIOELECTROCATHODE
Wykorzystanie CO2 do produkcji biopaliw (CH4 i etanol) w nowych systemach

Wsparcie dla czasopisma naukowego Acta Innovations

Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonych wkładów kominkowych

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Członek zespołów projektowych

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

Łódzkie Energetyczne

Rozwój CBI Pro-Akademia na rzecz zwiększenia potencjału innowacyjnego otoczenia biznesu w regionie łódzkim

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter