CBI Pro-Akademia

Laboratoryjne Zajęcia Zdalne

Data rozpoczęcia:2022-09-05
Data zakończenia:2023-09-01
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Inwestycje
Tematyka:Cyfryzacja
Adresaci projektu:Instytucje naukowe, Instytucje otoczenia biznesu i NGOs, Osoby indywidualne, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:Celem realizacji projektu jest wdrożenie nowej usługi laboratoryjnych zajęć zdalnych

O projekcie

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 6.2 Bony na cyfryzację VI osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
Wartość projektu: 258 000.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 219 300.00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Przedmiotem projektu jest opracowanie znacząco ulepszonej usługi laboratoryjnych zajęć zdalnych dedykowanych osobom dorosłym. W ramach projektu opracowane zostanie rozwiązanie umożliwiające przeprowadzanie szkoleń praktycznych dla dorosłych na odległość. Platforma będzie wyposażona w niezbędne funkcje komunikowania się na odległość: czat, wizja i fonia, kamera planu ogólnego, kamera detal, podgląd pulpitu komputera połączonego z aparaturą badawczą. Innowacyjnością wypracowanego rozwiązania będzie możliwość poprowadzenia szkolenia, które ze względu na swoja specyfikę, wykorzystywane materiały oraz specjalistyczne sprzęty musiały być organizowane stacjonarnie. Sytuacja związana z pandemią COVID-19, obostrzenia oraz troska o zdrowie kursantów i pracowników CBI Pro-Akademia wymusiły znalezienie rozwiązania, które połączy wdrożone procedury związane z zachowaniem dystansu, pracę zdalną - o ile to możliwe, z możliwością przekazywania wiedzy specjalistycznej, branżowej, z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, oprogramowania oraz materiałów w postaci odczynników, próbek/preparatów. Najważniejszym rezultatem projektu będzie znacząco ulepszonej usługi - szkoleń praktycznych online dla dorosłych i jej sprzedaż przez CBI Pro- Akademia, co przyczyni się do uodpornienia na sytuacje pandemiczne i zwiększenia przychodów. Znacząco ulepszona usługa będzie innowacją na poziomie nie tylko przedsiębiorstwa, ale i kraju. Realizacja wejścia na rynek znacząco ulepszonej usługi odbędzie się poprzez zakup usługi programistycznej oraz sprzętu: kamer i komputerów niezbędnych do realizacji szkoleń praktycznych. Integracja oprogramowania, sprzętów zakupionych w ramach kosztów kwalifikowalnych oraz infrastruktury Wnioskodawcy pozwoli na realizację znacząco ulepszonej usługi szkoleń praktycznych online. 

 

 

Eksperci

Aleksander Kochański

Aleksander Kochański

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter