CBI Pro-Akademia

Wsparcie dla czasopisma naukowego Acta Innovations

Data rozpoczęcia:2019-07-01
Data zakończenia:2020-12-31
Status projektu:zakończony
Cel projektu:Celem projektu było podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich w czasopiśmie Acta Innovations, umożliwiających wejście czasopisma w międzynarodowy obieg naukowy.

O projekcie

Realizacja projektu obejmowała:

  • szkolenia redaktorów czasopisma,
  • weryfikację i korektę artykułów naukowych, w tym przez native speakerów,
  • podnoszenie poziomu merytorycznego recenzji, 
  • upowszechnianie informacji o czasopiśmie.

Eksperci

Monika Stojan

Monika Stojan

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

lista projektów