CBI Pro-Akademia

Przeprowadzenie prac rozwojowych polegających na opracowaniu znacząco ulepszonych wkładów kominkowych

Data rozpoczęcia:2020-09-01
Data zakończenia:2022-01-31
Status projektu:zakończony
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, środki prywatne
Cel projektu:Celem projektu było opracowanie znacząco ulepszonych wkładów kominkowych (17 sztuk) na bazie produktów z oferty firmy.

O projekcie

W ramach projektu ulepszone zostały wkłady kominkowe siedemnastu serii, oferowane przez Zamawiającego. Prace rozwojowe koncentrowały się na wprowadzeniu zmian konstrukcyjnych, które doprowadziły do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów, a także zmniejszenia emisji organicznych związków gazowych i tlenków azotu. Zostało to osiągnięte przez zaprojektowanie indywidualnego dla każdego urządzenia układu odbioru energii ze spalin w postaci zespołu deflektorów wydłużających drogę spalin od paleniska do ujścia z czopucha oraz przez zaprojektowanie systemu uszczelnienia styku szyb bez stosowania uszczelniających elementów pośrednich i elementów spajających w urządzeniach z wielostronnym przeszkleniem zapewniającego szczelność na szybach niezespolonych. Skutkiem powyższych działań było podniesie sprawności urządzenia oraz podniesienie temperatury w palenisku (dzięki odbijaniu części ciepła przez deflektor w dół paleniska), co ograniczyło emisje spalin. Systemem uszczelniania szyb zapewnienił szczelność na styku szyb i co za tym idzie ograniczył dostawanie się do paleniska niekontrolowanego powietrza, co pozwoliło zwiększyć stabilność procesu spalania i ograniczyć niską emisję spalin. Oba rozwiązania prowadziły nie tylko do ulepszenia urządzenia (poprawa sprawności), ale też uczyniły je bardziej ekologicznymi (przede wszystkim ze względu na ograniczenie emisji spalin i pyłów). W rezultacie realizacji projektu Klient (firma Dorako) dysponuje innowacyjnymi produktami, które nie mają swoich odpowiedników na rynku, co umożliwia firmie dalszy rozwój zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych.

Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Eksperci

Aleksander Kochański

Aleksander Kochański

View more
Katarzyna Woźniak

Katarzyna Woźniak

View more

Zamawiający

Dorako

Dorako

lista projektów