CBI Pro-Akademia

REUSE2030
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

Data rozpoczęcia:2024-06-01
Data zakończenia:2026-11-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Publikacje, Szkolenia, Zagraniczne wizyty studyjne
Tematyka:Cyfryzacja, Gospodarka cyrkularna i niskoemisyjna
Zasięg projektu - kraj:, , , , , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:zwiększenie przyjęcia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym przez branżę mechaniczną, poprzez wprowadzenie instrumentów i narzędzi ułatwiających zastosowanie modeli gospodarki o obiegu zamkniętym w firmach branży mechanicznej

O projekcie

REUSE2030: Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu w Europie Środkowej poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym do 2030 roku 

Przemysł mechaniczny w Europie Środkowej wykorzystuje wiele zasobów, ale poddaje recyklingowi tylko 12%. Aby poprawić obieg zamknięty, należy lepiej zrozumieć strumienie odpadów i opracować nowe rozwiązania. Projekt REUSE2030 analizuje obecne strumienie odpadów i praktyki cyrkularne w sektorze mechanicznym. Zgodnie z zaleceniami Planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, wspierającego Plan klimatyczny UE 2030, wprowadzenie rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym zarówno w procesie produkcyjnym, jak i produktowym wielu firm, mogłoby zmniejszyć generowanie odpadów. Istnieją jednak znaczne różnice między krajami takimi jak Austria, Włochy i Niemcy z jednej strony a Chorwacją, Węgrami, Słowenią, Słowacją, Czechami i Polską z drugiej strony, jeśli chodzi o dostępność rozwiązań ułatwiających wprowadzanie modeli gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, projekt REUSE2030 ma na celu zwiększenie przyjęcia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) przez sektor mechaniczny, poprzez wprowadzenie instrumentów i narzędzi ułatwiających stosowanie modeli gospodarki o obiegu zamkniętym zarówno w fazie produkcji, jak i produktu firm mechanicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzięki realizacji projektu, istniejące rozbieżności dotyczące dostępności usług i instrumentów GOZ wspierających firmy mechaniczne / MŚP w różnych krajach Europy Środkowej zostaną ograniczone, a strumienie odpadów z sektora zostaną zmniejszone. RESU2030 opiera się na międzynarodowej współpracy organizacji wspierających biznes, uniwersytetów, izb handlowych, centrów kompetencji i agencji rozwoju z 9 różnych krajów Europy Środkowej. 

Partnerzy przeanalizują działalność firm z branży mechanicznej w Europie Środkowo-Wschodniej, aby zidentyfikować odpowiednie strumienie odpadów, a także istniejące lub możliwe do przyjęcia rozwiązania w zakresie GOZ, które zostaną podsumowane w nowych narzędziach wspierających GOZ:

  1. Digital Circular Inventory and App, wspierający firmy w identyfikacji odpowiednich i zrównoważonych rozwiązań GOZ na podstawie rodzaju produkowanych odpadów;
  2. Zero Carbon Tool Kit, umożliwiający użytkownikom samodzielną ocenę śladu węglowego ich produktów i identyfikację możliwości zrównoważonego projektowania i optymalizacji produkcji.

Oba narzędzia pozwolą firmom na autonomiczny wybór zrównoważonych rozwiązań i procesów GOZ. Narzędzia te sprawią, że modele i rozwiązania GOZ staną się bardziej dostępne dla przedsiębiorstw z obszarów Europy Środkowo-Wschodniej, a także dla sieci instytucji badawczych i uniwersytetów.

Więcej informacji: https://www.interreg-central.eu/projects/reuse2030/

 

Projekt NiCE jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027

 

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Miasto Wiedeń

Miasto Wiedeń

Partnerzy

Centrum Innowacji DEX

Centrum Innowacji DEX

Enti CONfindustriali Lombardi per l\'Educazione

Enti CONfindustriali Lombardi per l\'Educazione

Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii

Izba Handlowo-Przemysłowa Słowenii

Organizacja usług eksportowych gospodarki Styrii

Organizacja usług eksportowych gospodarki Styrii

Park Technologiczny Pomurje

Park Technologiczny Pomurje

Politechnika Koszycka

Politechnika Koszycka

Politechnika w Deggendorfie

Politechnika w Deggendorfie

Regionalna Agencja Innowacji DDRIÜ Południowego Zadunaju

Regionalna Agencja Innowacji DDRIÜ Południowego Zadunaju

RERA SD dla koordynacji i rozwoju hrabstwa Split w Dalmacji

RERA SD dla koordynacji i rozwoju hrabstwa Split w Dalmacji

lista projektów