CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

RERA SD dla koordynacji i rozwoju hrabstwa Split w Dalmacji

Link do strony www partnera: http://www.rera.hr
Instytucja publiczna RERA SD została powołana w celu stworzenia podmiotu operacyjnego, będącego instrumentem rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej i przyciągania inwestycji zagranicznych. Celem (wizją) instytucji publicznej RERA SD jest bycie łącznikiem pomiędzy sektorem publicznym, prywatnym i cywilnym w budowaniu partnerstw strategicznych w stosowaniu i wdrażaniu projektów, które przyczyniają się do podniesienia standardu życia na terenie hrabstwa Split-Dalmacja.

Newsletter