CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Enti CONfindustriali Lombardi per l\'Educazione

Link do strony www partnera: https://www.myecole.it/ooc/chi-siamo/
ECOLE – Enti CONfindustriali Lombardi per l\'Educazione powstała w 2009 roku. Jest konsorcjum zrzeszającą siedem stowarzyszeń systemu Confindustria – AIOP Lombardia, Industrial Association of Cremona, Assolombarda, Confindustria Alto Milanese, Confindustria Como, Confindustria Lecco i Sondrio oraz Ucimu-Sistemi to Produce – za pośrednictwem odpowiednich firm usługowych. Celem ECOLE jest: 1) promowanie, organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej; 2) promowanie, wdrażanie i zarządzanie inicjatywami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, specjalizacji zawodowej, doskonalenia zawodowego, finansowanymi przez organizacje międzynarodowe, administrację publiczną, fundusze wspólne międzybranżowe lub prywatne; 3) zapobieganie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia poprzez realizację działań ukierunkowanych na zatrudnienie; 4) inicjatywy we współpracy z innymi podmiotami publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi, działającymi w sektorze orientacji zawodowej i szkoleń; 5) rozwój badań, pomoc, doradztwo operacyjne, badania i upowszechnianie doświadczeń w sektorze usług biznesowych.

Newsletter