CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Katarzyna Korczak

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Języki:angielski, niemiecki, polski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Absolwentka energetyki na Politechnice Warszawskiej i wielokrotna Stypendystka Rektora PW. Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a także konsultantką Krajowej Sieci Innowacji w ramach Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Posiada uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także świadectwo kwalifikacji w zakresie pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenegetycznych do 1 kV wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Posiada certyfikat PRINCE2®Foundation, potwierdzający znajomość metodyki zarządzania projektami PRINCE2®.

Aktualnie pełni funkcję Kierownika Laboratorium Efektywności Energetycznej w Centrum Transferu Technologii w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Do Zespołu CBI Pro-Akademia dołączyła w 2012 roku.

Ekspert w projektach

Przedstawiciel handlowy w branży OZE zawodem przyszłości

Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego

Zintegrowany Program Modernizacji Branży Tekstylnej i Odzieżowej Województwa Łódzkiego

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Prószków

Efektywność działania klastrów energetycznych w regionie wyszehradzkim

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Konstantynów Łódzki

Step by step commitments for energy savings

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Olkusz

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola

CO2URIER
Bezemisyjne usługi kurierskie

FEEDSCHOOLS
Finansowanie poprawy efektywności energetycznej i środowiskowej w szkołach

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze biotechnologii do rynku i społeczeństwa

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

NEWTRENDS
Nowe trendy w modelowaniu zapotrzebowania na energię

nZEB Ready
Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków
o niemal zerowym zużyciu energii

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

NiCE
Od niszy do centrum - centra miast jako miejsca cyrkularnego stylu życia

REUSE2030
Kształtowanie zrównoważonego rozwoju przemysłu poprzez modele gospodarki o obiegu zamkniętym

Członek zespołów projektowych

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

Innowacje - Środowisko - Energetyka. Zamień myślenie na wdrożenie!

Naukowcy dla gospodarki Mazowsza

Baza wiedzy

Prezentacje
Artykuły
Postery
Raporty
Monografie
Pozostałe