CBI Pro-Akademia

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

Data rozpoczęcia:2021-09-01
Data zakończenia:2024-04-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje
Tematyka:Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój, Produkty Naturalne, Rolnictwo
Zasięg projektu - kraj:,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe, Osoby indywidualne
Źrodło finansowania:Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Cel projektu:opracowanie i przetestowanie nowatorskich społeczno-technologicznych rozwiązań zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności w kierunku zrównoważonych i inteligentnych miast przyszłości

O projekcie

SmartFood łączy najnowocześniejsze interdyscyplinarne badania konsumpcji i produkcji żywności w miastach z nowatorskim podejściem do współtworzenia zdrowej żywności opartej na roślinach i owadach, bez użycia gleby, przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnie dostępnej wody deszczowej i energii słonecznej do całorocznej zrównoważonej i bezpiecznej produkcji żywności w korytarzach bloków miejskich. SmartFood wniesie znaczący wkład w realizację długoterminowej wizji miast przyszłości, w których przejście na zrównoważone wzorce konsumpcji i produkcji żywności promuje zdrowe nawyki żywieniowe, zmniejsza uzależnienie od handlu detalicznego żywnością, ogranicza marnotrawienie żywności i wzmacnia lokalne więzi społeczne. W wyniku tych działań domowa produkcja żywności zmniejszy ślad środowiskowy poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych wynikających z produkcji i transportu żywności. W stosunku do wcześniejszych prac nad redukcją marnotrawienia żywności i zrównoważonym rozwojem społeczności, które opierały się głównie na badaniach ankietowych o relatywnie niskiej wiarygodności predykcyjnej, w ramach projektu przeprowadzony zostanie kontrolowany eksperyment społeczno-technologiczny, podczas którego przetestowana zostanie nowa technologia samodzielnej produkcji żywności i jej wpływ na środowisko, zmiany behawioralne i postawy konsumpcyjne mieszkańców miast. Rezultaty projektu posłużą do opracowania zaleceń i rekomendacji dotyczących zrównoważonej polityki miejskiej w miastach przyszłości.

 

 

Fundator projektu:

                                                       

 

 

 

 

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

 

 

Operator programu:

                                                                   

 

 

 

 

 

Więcej informacji na temat funduszy norweskich i EOG:

 

Eksperci

Iwona Adamkiewicz

Iwona Adamkiewicz

View more
Andżelika Drutowska

Andżelika Drutowska

View more
Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Katarzyna Łopalewska

Katarzyna Łopalewska

View more
Rafał Majzer

Rafał Majzer

View more

Zamawiający

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Partnerzy

Akademia Pedagogiki Specjalnej

Akademia Pedagogiki Specjalnej

BI Norweska Szkoła Biznesu

BI Norweska Szkoła Biznesu

Norweski Instytut Badań Powietrza

Norweski Instytut Badań Powietrza

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Zachodnionorweski Instytut Badawczy

Zachodnionorweski Instytut Badawczy

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter