CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr inż. Andżelika Drutowska

Obszar naukowy:Nauki rolnicze
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowa:Rolnictwo i ogrodnictwo
Języki:angielski, polski

Profil

Mgr inż. Andżelika Drutowska jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, gdzie aktualnie przygotowuje rozprawę doktorską pt. „Jakość ekstraktów z roślin z rodzaju Eleutherococcus Maxim a ich wartość fitochemiczna”. Od 2016 roku prowadzi badania w dyscyplinie naukowej ogrodnictwo (specjalność rośliny lecznicze) na tym samym Wydziale. Posiada ponad 3-letnie doświadczenie w planowaniu i realizacji procedur badawczych w zakresie roślin leczniczych, a  także wykonywania analiz klasycznych. W dotychczasowej działalności badawczej wykonywała prace m.in. w zakresie wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC), wysokosprawnej chromatografii gazowej (HPLC), przyspieszonej ekstrakcji z pomocą rozpuszczalnika (ASE). W Zespole CBI Pro-Akademia od 2019 roku. Pracuje w Laboratorium Produktów Naturalnych.

Ekspert w projektach

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Biosens4PrecisionMastitis
Biosensory kanałowe wspierające podejście rolnictwa precyzyjnego (...)

SmartFood
Angażowanie mieszkańców
w różnorodność żywnościową w miastach

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter