CBI Pro-Akademia

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Data rozpoczęcia:2020-10-01
Data zakończenia:2023-06-30
Status projektu:w trakcie realizacji
Tematyka:Produkty Naturalne
Cel projektu:opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej - piwa bezalkoholowego typu gruit o unikalnych właściwościach odżywczych i sensorycznych

O projekcie

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – piwa bezalkoholowego typu gruit o unikalnych właściwościach odżywczych i sensorycznych. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki współpracy konsorcjum, zawiązanego przez jednostkę naukową: Centrum Badań i Innowacji Pro- Akademia oraz przedsiębiorstwo: Agro-Drink. Zadania projektu obejmują opracowanie i testowanie innowacyjnej technologii produkcji, recepturowanie, prototypowanie, badania sensoryczne, mikrobiologiczne i przechowalnicze nowego produktu, a także opracowanie, budowę i testowanie linii pilotażowej produkcji. Rezultat projektu zostanie wdrożony na terytorium RP, gdzie w 2018 roku zaobserwowano 80-procentowe zwiększenie sprzedaży piwa bezalkoholowego i był to najwyższy wzrost w Europie.

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1.4 Projekty Aplikacyjne.

Eksperci

Maria Buła

Maria Buła

View more
Andżelika Drutowska

Andżelika Drutowska

View more
Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Mateusz Haładaj

Mateusz Haładaj

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Monika Sitarek-Andrzejczyk

Monika Sitarek-Andrzejczyk

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter