CBI Pro-Akademia

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit

Data rozpoczęcia:2020-10-01
Data zakończenia:2023-06-30
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy
Tematyka:Biogospodarka rolno-spożywcza
Adresaci projektu:Przedsiębiorstwa
Źrodło finansowania:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Cel projektu:opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej - piwa bezalkoholowego typu gruit o unikalnych właściwościach odżywczych i sensorycznych

O projekcie

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, mających na celu opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej – piwa bezalkoholowego typu gruit o unikalnych właściwościach odżywczych i sensorycznych. Cel projektu został osiągnięty dzięki współpracy konsorcjum, zawiązanego przez jednostkę naukową: Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia oraz przedsiębiorstwo: Agro-Drink. Zadania projektu obejmowały opracowanie i testowanie innowacyjnej technologii produkcji, recepturowanie, prototypowanie, badania sensoryczne, mikrobiologiczne i przechowalnicze nowego produktu, a także opracowanie, budowę i testowanie linii pilotażowej produkcji. Rezultat projektu został wdrożony na terytorium RP.

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1.4 Projekty Aplikacyjne.

Eksperci

Maria Buła

Maria Buła

View more
Andżelika Drutowska

Andżelika Drutowska

View more
Łukasz Gontar

Łukasz Gontar

View more
Mateusz Haładaj

Mateusz Haładaj

View more
Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Monika Sitarek-Andrzejczyk

Monika Sitarek-Andrzejczyk

View more

Zamawiający

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

lista projektów