CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

mgr Monika Sitarek-Andrzejczyk

Obszar naukowy:Nauki rolnicze
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk rolniczych
Dyscyplina naukowa:Nauki biologiczne, Rolnictwo i ogrodnictwo
Języki:angielski, polski
Główna afiliacja:CBI Pro-Akademia

Profil

Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Posiada wiedzę i wieloletnie praktyczne doświadczenie w prowadzeniu badań mikrobiologicznych, doborze metod badawczych i planowaniu eksperymentów. Posiada świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do obsługi urządzeń przemysłowych odbiorczych pary o mocy powyżej 50 kW - autoklawów do 0,25 MPa. Ukończyła szereg szkoleń specjalistycznych, m.in. w zakresie: analizy sensorycznej w praktyce, analiz chemometryczych w STATISTICA 2016, bilateralnych badań biegłości (QuiK Response), a także chromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas (GC-MS).

Do Zespołu CBI Pro-Akademia dołączyła w 2018 roku. Jest pracownikiem naukowym w Laboratorium Produktów Naturalnych.

Ekspert w projektach

PROKOKO
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego materiału ściółkowego poprawiającego dobrostan drobiu

Opracowanie i wdrożenie produkcji piwa bezalkoholowego typu gruit