CBI Pro-Akademia

Komisja Europejska

Typ instytucji: instytucje rządowe

Zlecone projekty:

<b>EcoReadyMasuria</b><br> Współtworzenie odpornych systemów żywnościowych dla Europy Środkowej <br>i Wschodniej

EcoReadyMasuria
Współtworzenie odpornych systemów żywnościowych dla Europy Środkowej
i Wschodniej

View more
<b>FrontSH1P</b><br> Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

FrontSH1P
Awangardowe przejście do cyrkularnej i odpornej przyszłości (...)

View more
<b>KETBIO</b><br>Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze biotechnologii do rynku i społeczeństwa

KETBIO
Nowy model klastrowy zbliżający wyniki badań w obszarze biotechnologii do rynku i społeczeństwa

View more
<b>MOBILES </B><BR>Monitorowanie i wykrywanie zanieczyszczeń biotycznych <br>i abiotycznych (...)

MOBILES
Monitorowanie i wykrywanie zanieczyszczeń biotycznych
i abiotycznych (...)

View more
<b>NEWTRENDS</b><br> Nowe trendy w modelowaniu zapotrzebowania na energię

NEWTRENDS
Nowe trendy w modelowaniu zapotrzebowania na energię

View more
<b>nZEB Ready</b><br> Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków<br> o niemal zerowym zużyciu energii

nZEB Ready
Zwiększenie gotowości rynku do wdrożenia budynków
o niemal zerowym zużyciu energii

View more
<b>Sewage Sludge in PC</b><br>Osady Ściekowe w Cemencie Portlandzkim

Sewage Sludge in PC
Osady Ściekowe w Cemencie Portlandzkim

View more
<b>SMART4NZEB</b><br>Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

SMART4NZEB
Wzmocnienie zarządzania i internacjonalizacji klastrów (...)

View more
<b>TeDS4BEE</b><br> Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

TeDS4BEE
Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency

View more
EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

EU-European Neighbourhood-Russia: Cross-border cooperation in the Framework of Regional Policy

View more
Promotion of operation and exercise of the powers granted to national courts pursuant to Regulation (EC) No 1/2003

Promotion of operation and exercise of the powers granted to national courts pursuant to Regulation (EC) No 1/2003

View more
Step by step commitments for energy savings

Step by step commitments for energy savings

View more
Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na Rolnictwo w Afryce Sub-saharyjskiej

View more