CBI Pro-Akademia

NEWTRENDS
Nowe trendy w modelowaniu zapotrzebowania na energię

Data rozpoczęcia:2020-09-01
Data zakończenia:2023-10-31
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Publikacje
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Zasięg projektu - kraj:, , , ,
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa, Instytucje naukowe
Źrodło finansowania:Komisja Europejska
Cel projektu:Identyfikacja nowych trendów społecznych mających wpływ na zużycie energii oraz ich wdrożenie w modelowaniu zapotrzebowania na energię

O projekcie

W długoterminowej strategii UE do 2050 opracowano scenariusze zakładające osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050, których celem jest pełne wdrożenie technologii niskoemisyjnych oraz wzrost świadomości obywateli UE w zakresie klimatu, co przekłada się na zmiany stylu życia, wybory konsumenckie oraz gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu. Chociaż scenariusze te uwzględniają trendy społeczne, konieczne są dalsze badania mające na celu wzmocnienie podstaw empirycznych nowych trendów społecznych i ich reprezentacji w modelach. Nowe trendy społeczne mają potencjalnie duży wpływ na zużycie energii (zarówno na wzrost jak i na spadek) i mogą prowadzić do międzysektorowych zmian popytu, które wykraczają poza ekstrapolację obserwowanych obecnie trendów (trendy ciągłe) i mogą przyspieszyć, gdy zostaną uwzględnione przez większą część społeczeństwo. Trendy te w obejmują w szczególności: cyfryzację gospodarki i życia prywatnego, gospodarkę o obiegu zamkniętym, gospodarkę niskoemisyjną, gospodarkę współdzieloną, które były głównym przedmiotem projektu.

Szczegółowe cele NEWTRENDS obejmowały:

  • Identyfikację i kwantyfikację w jaki sposób nowe trendy społeczne wpływają na zapotrzebowanie na energię (strukturę i wzorce, w tym międzysektorowe współzależności).
  • Określenie, w jaki sposób należy ulepszyć modele zapotrzebowania na energię, aby odzwierciedlić nowe trendy społeczne. Celem było lepsze reprezentowanie w modelach polityk związanych z realizacją unijnej zasady „po pierwsze efektywność energetyczna”.
  • Zintegrowanie z modelami wyników najnowszych badań na temat wpływu nowych trendów społecznych na zapotrzebowania na energię, a także informacji z nowych źródeł danych, takich jak inteligentne liczniki energii.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na portalu CORDIS Komisji Europejskiej, a także na stronie internetowej projektu.

 

Projekt NEWTRENDS był finansowany z programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020 w ramach umowy grantowej nr 893311.

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more

Zamawiający

Komisja Europejska

Komisja Europejska

Partnerzy

E3-MODELLING

E3-MODELLING

e-think Energy Research

e-think Energy Research

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI)

Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (ISI)

Institute for European Energy and Climate Policy

Institute for European Energy and Climate Policy

Politechnika Mediolańska

Politechnika Mediolańska

TEP Energy

TEP Energy

TU Wien Energy Economics Group

TU Wien Energy Economics Group

WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

WiseEuropa - Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich

lista projektów