CBI Pro-Akademia

Osoba do kontaktu

tel. 42 636 12 26
e-mail:

Projekty partnerskie

Misją Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest wspieranie innowacyjności oraz realizacja przedsięwzięć na rzecz współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz organizacjami badawczymi.

Innowacyjność jest jednym z kluczowych elementów rozwoju gospodarki. Do intensywnego rozwoju innowacyjności niezbędny jest efektywny proces komercjalizacji wiedzy oraz wyników badań naukowych. Skuteczność procesu komercjalizacji nauki można osiągnąć dzięki aktywności i otwartości na rozwój jednostek naukowych i ich zespołów badawczych, a także powiązania sił nauki, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorców.

Newsletter