CBI Pro-Akademia

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola

Data rozpoczęcia:2015-09-07
Data zakończenia:2015-12-11
Status projektu:zakończony
Typ działania:Badania, ewaluacje i analizy, Doradztwo, Szkolenia
Tematyka:Energia zrównoważona środowiskowo
Adresaci projektu:Administracja rządowa i samorządowa
Źrodło finansowania:środki publiczne - inne
Cel projektu:Opracowanie kompleksowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stworzenie bazy danych zawierającej usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią, szkolenia i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowiska.

O projekcie

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla gminy do roku 2020, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznacza konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Plan ma również być ściśle związany z realizacją zapisów Programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Eksperci

Maksymilian Kochański

Maksymilian Kochański

View more
Katarzyna Korczak

Katarzyna Korczak

View more
Urszula Miller

Urszula Miller

View more
lista projektów

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter