CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

Procedura wydawnicza

Autor, zgłaszając pracę do Wydawnictwa, jest zobowiązany do dostarczenia wydruku (tekstu i ilustracji) zgodnego z wersją elektronicznej pracy.

Po określeniu objętości pracy i otrzymaniu wstępnej kalkulacji kosztów publikacji, do min. 2 członków Rady Naukowej Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia jest kierowana prośba o wstępną opinię na temat złożonej pracy (określenie jej wartości naukowej, oryginalności poruszanych zagadnień, innowacyjności etc.).

Po uzyskaniu pozytywnej wstępnej opinii od Rady następuje podpisanie umowy wydawniczej pomiędzy Autorem a Wydawnictwem oraz określenie sposobu finansowania tej pracy. Po tych ustaleniach zostaje podjęty proces wydawniczy.

Proces wydawniczy rozpoczyna się od wskazania redaktora naukowego monografii reprezentującego daną dyscyplinę naukową. 

Redaktor naukowy przygotowuje i przesyła do Wydawnictwa wstępną opinię o monografii oraz wskazuje 2 recenzentów z 2 różnych jednostek naukowych spoza macierzystej jednostki autora.

Po uzyskaniu dwóch pozytywnych, pisemnych recenzji autor wprowadza wymagane przez recenzentów poprawki i przedstawia ostateczną wersję pracy redaktorowi naukowemu.

Redaktor naukowy sporządza końcową opinię kwalifikującą pracę do publikacji.

Autor zgłasza się do redakcji z ostateczną wersją wersją elektroniczną w programie Word, końcową opinią redaktora naukowego oraz kompletem zależnych praw autorskich (umieszczenie w monografii fragmentów tekstów, ilustracji, rycin, schematów, tabel itp., pochodzących z innych dzieł będzie możliwe pod warunkiem uprzedniego dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich).

Następnie realizowana jest korekta redakcyjna, obejmująca adiustację, korektę, skład komputerowy i korekty autorskie.

Po zatwierdzeniu przez autora finalnej wersji monografia przekazywana jest do publikacji.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter