CBI Pro-Akademia

Rozwiń menu ▼

dr inż. Andrzej Klimek

Obszar naukowy:Nauki humanistyczne, Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Architektura i urbanistyka
Języki:angielski, polski

Profil

Dr inż. arch. Andrzej Klimek ukończył studia na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, a w lutym 2016 r. otrzymał tytuł doktora nauk technicznych tej samej uczelni. Od tego momentu pracuje on w Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia na stanowisku adiunkta. Polem jego zainteresowań naukowych są współzależności pomiędzy społecznymi, ekonomicznymi i środowiskowymi zasobami obszarów centralnych i peryferyjnych, wzajemna wymiana pomiędzy nimi, a także jej dynamika w globalnym kontekście zrównoważonej urbanizacji. Jego osobistym celem jest przyczynić się do ograniczenia efektu miejskich wysp ciepła poprzez rozpowszechnienie przebudowy istniejących dachów z tradycyjnych na zielone.

Członek zespołów projektowych

Wizyty studyjne w ramach przyjętych strategii współpracy bilateralnej dla Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04