CBI Pro-Akademia

Certyfikacja energetyczna budynków

Data dodania: 2012-04-02
Typ: Artykuły
Języki: angielski, polski

Autor/Autorzy

Andrzej Klimek

Andrzej Klimek

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Magdalena Łysek

Magdalena Łysek

View more
Sonia Szymańska

Sonia Szymańska

View more

Abstrakt

W pierwszej części mgr Magdalena Łysek omawia uwarunkowania prawne rozwoju budownictwa energooszczędnego w Europie ze szczególnym naciskiem na to, jak prawodawstwo unijne wpływa na regulacje obowiązujące w Polsce, nie zapominając również o obowiązku certyfikacji energetycznej. U podstaw europejskich aktów prawnych leży tzw. „cel 3 razy 20” na rok 2020, czyli redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie o 20% zużycia energii i wzrost do minimum 20% udziału energii odnawialnej. Aby go zrealizować, przyjęto szereg aktów prawnych, które autorka wyszczególnia. Najważniejsza wydaje się być dyrektywa 2010/31/UE, która sprawi, że po roku 2020 zużycie energii wszystkich nowo powstających budowli będzie niemal zerowe. Dalej omówiony zostaje obowiązkowy audyt energetyczny budynków oraz zostają pokazane przykłady dobrych praktyk w tych krajach Unii Europejskiej, w których system certyfikacji jest najlepiej rozwinięty. W części drugiej mgr inż. arch. Andrzej Klimek przedstawia historię i wybrane realizacje budynków energooszczędnych w Polsce. Wyszczególnia w nim takie nurty jak budownictwo pasywne, „low-tech” i komercyjne, zaawansowane technicznie obiekty certyfikowane. Ostatni z nich zostaje omówiony najszerzej i poparty lokalnymi łódzkimi przykładami. Stara się dokonać krytycznej oceny możliwości wpływu tych prądów na stan środowiska naturalnego i realizację celów postawionych na rok 2020. Część trzecia, autorstwa mgr inż. arch. Sonii Szymańskiej, dotyczy uwarunkowań prawnych w zakresie budownictwa energooszczędnego obowiązujących we Włoszech. Część czwarta, tej samej autorki, pokazuje w jaki sposób budynki tego typu są realizowane przez firmę KeoHabitat. Podstawowym założeniem przedsiębiorstwa jest połączenie ekologiczności z komfortem. Aby go uzyskać, ważne jest subiektywne poczucie ciepła, na które wpływa wilgotność i promieniowanie, jak również jakość powietrza wewnętrznego. Teoretyczne założenia i obliczenia są weryfikowane po oddaniu domu do użytku przez specjalne pomiary, a dom otrzymuje certyfikat KeoHabitat, znacznie przekraczający włoskie wymagania.

Multimedia

yt-thumb
Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
yt-thumb
Projekt budynku pasywnego zrealizowany przez CBI Pro-Akademia
yt-thumb
Inteligentne tekstylia

Newsletter