CBI Pro-Akademia

Ministerstwo Gospodarki

Typ instytucji: instytucje rządowe

Zlecone projekty:

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

Analizy i ekspertyzy dotyczące sporządzania i oceny Krajowego Planu Działań dotyczącego efektywności energetycznej

View more