CBI Pro-Akademia

prof. dr hab. inż. Wojciech Wolf

Obszar naukowy:Nauki inżynieryjno-techniczne
Dziedzina naukowa:Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Dyscyplina naukowa:Inżynieria chemiczna
Główna afiliacja:Politechnika Łódzka

Profil

Specjalizuje się w zakresie technologii służących do ochrony środowiska wodnego i badaniach wpływu dyslokacji gęstości elektronowej oraz efektów stereoelektronowych na strukturę kryształów związków organicznych i metaloorganicznych. Jest autorem blisko sześćdziesięciu publikacji naukowych, które ukazały się w recenzowanych czasopismach umieszczonych na liście Thomsona-Reutersa oraz ponad stu wystąpień na konferencjach naukowych. Od ponad sześciu lat uczestniczy w badaniach zanieczyszczenia wód i gleb regionu łódzkiego. Jest współautorem dwóch przygotowanych na zlecenie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska opracowań poświęconych ocenie zanieczyszczenia gleb i wód wybranych powiatów województwa łódzkiego. W 2009 roku został zaproszony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do wzięcia udziału w pracach siedmioosobowej grupy ekspertów działającej w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Infrastruktury Badawczej i Polityki Naukowej Unii Europejskiej MNiSzW. Jest jednym ze współautorów opracowanej wtedy ekspertyzy pt. „Zapotrzebowanie polskiego środowiska naukowego na infrastrukturę badawczą w perspektywie 5 – 20 lat”. W latach 2008-2012 był prorektorem Politechniki Łódzkiej. Jest członkiem Komitetu Krystalografii Polskiej Akademii Nauk wiceprezydentem European University Foundation Campus Europae z siedzibą w Luksemburgu. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Chemii Ogólnej i Ekologicznej Politechniki Łódzkiej.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Link do strony www eksperta: http://orcid.org/0000-0002-9162-9933

Newsletter