CBI Pro-Akademia

Praktyczne metody oczyszczania biogazu z siarkowodoru. Cz. 1. Zastosowanie sorbentów stałych

Data dodania: 2014-07-01
Typ: Artykuły
Języki: angielski

Autor/Autorzy

Piotr Anielak

Piotr Anielak

View more
Karolina Rosiak

Karolina Rosiak

View more
Wojciech Wolf

Wojciech Wolf

Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

View more
Andrzej Żarczyński

Andrzej Żarczyński

View more

Abstrakt

Siarkowodór jest powszechnie występującym składnikiem biogazu powodującym zanieczyszczenie atmosfery oraz korozję urządzeń stosowanych w biogazowniach. Jego usuwanie przed dalszym przetwarzaniem biogazu jest zatem konieczne ze względów środowiskowych oraz technicznych. W publikacji przedstawiono krytyczny przegląd technologii wykorzystujących sorbenty stałe. W kolejnej pracy zostaną omówione procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące w układach ciekłych.

Słowa kluczowe / Tagi

Słowa kluczowe: biogaz, usuwanie siarkowodoru, sorbenty stałe, fermentacja, bioenergia

Pliki do pobrania / Linki

Newsletter