CBI Pro-Akademia

Kontakt z Redakcją

Andrzej Klimek
Andrzej Klimek
Sekretarz Naukowy Czasopisma
tel. +48 505 275 212
e-mail:

    Partnerzy AI

The image shows our cooperation with the online plagiarism detection service PlagScan

Zadanie „Utrzymanie systemu antyplagiatowego
finansowane w ramach umowy
950/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych
na działalność upowszechniającą naukę

mgr inż. Anna Pazera

Profil

Absolwentka Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej na kierunku Biotechnology. Specjalizacja Fermentation Technology and Microbiology. Studia doktoranckie na kierunku Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska. Obecnie pracuje na stanowisku asystenta naukowego w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Podczas studiów doktoranckich prowadziła badania w projekcie badawczym zamawianym Nr PBZ-MNiSW-1/3/2006 realizowanym w latach 2007-2010: „Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych /BiOB/- Konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych”. Obecnie prowadzi samodzielne badania w projekcie badawczym pt.”Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych” nr POIG.01.03.01-00-132/08. Podczas realizacji wspomnianych projektów uzyskała bogate doświadczenie związane z wykorzystaniem organicznych odpadów i roślin energetycznych do produkcji biogazu oraz oceną biogazodochodowości substratów.

Ekspert w projektach

Bioenergia dla branży rolno-spożywczej

Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych

Newsletter